Таърихи  Коллеҷи муњандисию омўзгории шањри Душанбе

 

Коллељи  муњандисию  омўзгории  шањри  Душанбе  24  майи соли  1965  бо  Ќарори  иљроияи   Совети  депутатњои мењнаткашони  шањри  Душанбе  њамчун  Техникуми индустриалї-омўзгории  шањри  Душанбе  ба  фаъолият шурўъ намудааст. Бо  ќарори  Њукумати  Љумњурии  Тољикистон  аз  4  майи соли 2000, тањти №205 Техникуми индустриалї-омўзгории шањри Душанбе ба Коллељи муњандисию-омўзгории шањри Душанбе  дар  назди  Вазорати  мењнат  ва  њифзи  иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон табдил дода шуда аст.Бо  ќарори Њукумати  Љумњурии  Тољикистон  аз  2  ноябри соли  2012,  №630  “Дар  бораи  иваз  намудани  номи омўзишгоњњои  касбї-техникии  љумњурї  ба  литсейњои

касбии техникї, техникум ва омўзишгоњњо ба коллељњо” ва бо  фармоиши  Вазири  маорифи  Љумњурии  Тољикистон  аз 14.11.2012,  №2514  Коллељи  муњандисї-омўзгории  шањри Душанбе, Коллељи муњандисию омўзгории шањри Душанбе номгузорї карда шуд. Бо  ќарори  Њукумати  Љумњурии  Тољикистон  аз 03.03.2014,  №146 ва «Низомномаи  Вазорати  мењнат, муњољират  ва  шуѓли  ањолии  Љумњурии Тољикистон»  Коллељи  муњандисию  омўзгории

шањри  Душанбе  аз  тобеияти  Вазорати  маориф  ва илми   Љумњурии  Тољикистон   ба  тобеияти  Вазорати мењнат,  муњољират  ва  шуѓли  ањолии  Љумњурии Тољикистон гузаронида шуд. Муассиси Коллеҷи муњандисию омўзгории шањри Душанбе, Вазорати мењнат, муњоҷират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тоҷикистон  мебошад.

        Коллељи муњандисию омўзгории шањри Душанбе фаъолияти худро дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти миёнаи касбї», «Низомномаи намунавии муассисаи тањсилоти миёнаи касбии Љумњурии Тољикистон», «Стандарти давлатии тањсилоти миёнаи касбии Љумњурии Тољикистон», Оинномаи муассисаи давлатии  таълимии Коллељи муњандисию омўзгории шањри Душанбе, ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии амалкунандае, ки фаъолияти коллеҷро таълимиро ба танзим медароранд, амалї месозад.