1.Маълумоти умумӣ оид ба кафедра.

Кафедраи фанњои гуманитарӣ    бо номи  « Кафедраи  фанҳои  гуманитарӣ, табиию  риёзӣ»  сентябри  соли 2015 бо ќарори Шўрои   муҳандисию омўзгории коллеҷ №1 аз 28.08.2015  ба фаъолият шурўъ намуда, 27 омўзгор аз ҷумла 18 мард ва 9 зан   аз рўи  30 фанни таълимӣ  фаъолият менамуданд.

    Аз 29 августи соли 2019 бошад  бо қарори Шўрои Олимони коллељ №1/6.1 кафедраи фанњои гуманитарӣ, табиию риёзӣ ба кафедрањои гуманитарӣ ва табиию риёзӣ табдил дода шуд, ки  фаъолияти  худро    мувофиқи  санадҳои меъёрию  ҳуқуқии  ҶТ, Вазорати  маориф  ва  илми  ҶТ, Оинномаи  муассисаи  таълимӣ  ва  Низомномаи  кафедра  ба  роҳ  мондааст.

    2.Маълумот  оид ба  ҳайати профессорӣ-омўзгорӣ ва сарбории таълимӣ.

   Дар кафедра 30 нафар омўзгорон фаъолият менамоянд, ки аз он 17 нафар омўзгорони асосӣ, 6 нафар омўзгорони њамкори дохилї ва 7 нафар омўзгорони  њамкори  беруна  мебошанд.Аз шумораи  умумии омўзгорон,1-нафар номзади илмҳои фалсафа (Ҷурғосиев М),1- нафар аспирант (Ќодирова О), 2-нафар унвонҷўён (Раҳмонова Н,  Ақназаров Н, )  мебошанд.

     Сарбории умумии кафедра аз рўйи  14  фанни таълимї 16 850  соатро дар бар мегирад, ки  ба  27,12 воњиди  корї  баробар  аст. 

     Дар кафедра  маҳфилҳои илмии донишҷўён бо номи  «Русское слово» аз фанни  забони  русӣ,  «Мутарҷимони забондон» аз фанни  забони  англисй, “Гулафшон” аз фанни адабиёти тоҷик,   амал  мекунад, ки  аъзоёни он дар  чорабиниҳо  фаъолона  иштирок   менамоянд.

        4.Корҳои таълимӣ- методӣ

        4.1. ҷаласаҳои кафедра мунтазам,

 • тањияи силлабусҳо 34 адад
 • Барномаи таълимӣ 3 адад
 • Дастурҳои таълимӣ аз фанни забони русӣ, дастури методӣ аз фанни забони тоҷикӣ “Луғати соҳавӣ” барои ихтисосҳои сохтмон ва мошинсозӣ
 • Аз фанни забони англисӣ маводҳои мултимедии “Дарси англисӣ барои мактаббачагон”, “Грамматикаи забони англисӣ дар намуди ҷадвал” , “Китоби Ладо қисми -1”, “Гуфтугў аз рўи расмҳо”, “Грамматикаи забони англисӣ” дар дискҳо,
 • аз фанни забони русӣ маводҳои мултимедии “Фонетика”, “Сараъзоҳои ҷумла”, “Ҷумлаҳои мураккаб”, “Ҷумла”, “Дарси кушод”,
 • аз 6 фанни дигар маводҳои электронии рунамо мавҷуд аст.
 • дарсҳои кушод 4 адад;
 • китобҳои дарсии забони тоҷикӣ  барои синфи 10-11 54 адад;
 • русский язык и литература барои синфи 10-11 14 адад;
 • забон ва ҳусни баён 40 адад;
 • забони англисӣ барои синфи 10-11 30 адад;
 • Ҳуқуқи инсон барои синфи 10-11 33 адад;
 • адабиёти тоҷик барои синфи 10-11 128 адад;

Олимова Маҳбуба Кавгаковна

Мудири кафдраи фанҳои гуманитарӣ Омўзгори калон

омӯзгорони кафедраи фанҳои  гуманитарӣ

АҚназаров Некруз Лутфасанович

Омўзгори фанни таърих

Яқубова Басгул Шайдуллоевна

Омўзгори калони фанни забонӣ тоҷики

Самадов Бахтиёр Маҳмадюсупович

Омўзгори фанни забонӣ тоҷики

Саидова Ҷамила

Омўзгори фанни таърих

Қурбонов Нуриддин Сайназарович

Омўзгори фанни варзиш

Қодирова Озодамоҳо Зоировна

Омўзгори калони фанни адабиёт

Мираҳмадов Шарифхон Ҷумъмахонович

Омўзгори фанни этика ва истетика

Саидова Малоҳат Ҳамидовна

Омўзгори калони фанни забони англисӣ

Раҳмонова Нилуфар Рузикуловна

Омўзгори калони фанни забони русӣ

Усмонова Мунавара Насрулоевна

Омўзгори калони фанни забони англисӣ

Худойназаров Қиёмидин Ҷунайдович

Омўзгори фанни варзиш

Муродова Марҷона Нурмаҳмадовна

Омўзгори фанни забони русӣ

Ҳакимова Дилафруз Қудратовна

Омўзгори фанни забони русӣ

Фарзонаи Абдуҷабор

Омўзгори фанни забони тоҷикӣ

Боракова Фарзона Султоналиевна

Омўзгори фанни забони англисӣ

Қурбонова Замира

Омўзгори фанни ҳуқуқ

Сабзагули Исуф

Коргузори кафедраи фанҳои гуманитарӣ

ДАСТОВАРДҲО

Баргузории  мизи мудаввар ва конференсияњо